Miljøpolitik

Cube Design A/S vægter miljøpolitik højt

Cube Design A/S producerer kontormøbler under betryggende miljømæssige forhold, således at såvel den interne og eksterne miljø påvirkes mindst muligt. Dette foregår ved løbende at have fokus på miljøforbedringer i forbindelse med produktudvikling, effektivisering af produktions processer, – minimering af ressourceforbruget og anvendelse af miljøvenlige materialer.

Cube Design A/S styrer miljøforholdene omkring virksomhedens aktiviteter med baggrund i gældende lovgivning, herunder Reach forordning nr. 1907/2006, den nye tømmerlovgivning omkring brug af lovligt træ, samt DS/EN ISO 14001.

Cube Design omfatter en forpligtelse til løbende forbedring og forebyggelse af forurening.
Der opstilles miljømål og miljømålsætning som sikrer, at der sker fremdrift i den miljømæssige indsats.

For at sikre optimale resultater i bestræbelserne med miljøforbedringer inddrages medarbejdere til den løbende forbedring af virksomhedens miljømæssige forhold, herunder overholdelse af miljørelevante mål og instrukser.
Desuden opfordres medarbejderne til at komme med forslag til løbende miljøforbedringer, samt være bevidste omkring virksomhedens miljøpolitik og den positive betydning den har for miljøet.
Det er vigtigt for os, at vore kunder og samarbejdspartnere er bekendt med vores fokus på miljøet, for på denne måde, at være med til at præge vore kunder og samarbejdspartnere til at have mere fokus på miljøet.

Gældende love og regulativer indenfor miljøområdet fra myndighederne bliver fulgt, således at virksomheden altid overholder disse.

Cube Design - environment