Cube Design
Vores ansvar

Miljø og certificeringer

Hos Cube Design har vi siden begyndelsen i 1980 arbejdet ud fra en bæredygtig tankegang. Det har været, og vil altid være, vigtigt for os at tage ansvar for miljøet, passe på vores planet og sikre en fortsat ansvarlig møbelproduktion, så vi kan bidrage til at overlevere en gunstig jord til den næste generation.

Miljø og certificering

Ansvarlig møbelproduktion

Miljøhensyn og kvalitetskontrol

Hos Cube Design tænker vi miljø ind i alle led af proceskæden lige fra anskaffelsen af materialer, produktion og til levering. Vi arbejder for at påvirke vores interne og eksterne miljø mindst muligt og har løbende fokus på miljøforbedringer i virksomheden.

Vi styrer vores miljøforhold med baggrund i den internationale standard ISO 14001. Derudover er vi både FSC® certificeret og EU-Blomst certificeret.

Det er vigtigt for os at gøre leverandører, kunder og øvrige samarbejdspartnere bekendt med vores fokus på miljøet, da vi ønsker at præge omgivelserne i samme retning.

Vores møbler er særligt kendte for deres holdbarhed og lange levetid. Kvalitet er en del af vores DNA, og derfor benytter Cube Design udelukkende førsteklasses materialer i fremstillingsprocessen af vores produkter. Desuden tester vi vores møbler, så vi altid ved, at vi leverer design og kvalitet i særklasse.

Vi er stolte af vores høje kvalitet, da det er essentielt for os at levere møbler med en lang livscyklus. Cube Designs produkter skal ikke 'bruges og smides væk' – de skal holde i årtier. Derfor tilbyder Cube Design 10 års garanti på al opbevaring samt 5 års garanti på det øvrige sortiment.

Læs Cube Designs miljøpolitik her.

Forest Stewardship Council®

FSC® certificeret

Hos Cube Design vil vi gerne passe på naturen, dyrelivet og menneskene. Derfor er vi stolte af at være FSC certificeret. FSC er verdens mest ambitiøse globale mærke til ansvarlig skovdrift og et system til sporbarhed af bæredygtigt træ.

I 2022 var hele 97% af Cube Designs træmaterialer indkøbt som FSC, og vi arbejder henimod at nå målet om 100% FSC certificeret træ. Det betyder også, at vi tilbyder store dele af vores sortiment som FSC.

Køber du FSC certificeret møbler, kan du være sikker på at alt træ eller papir anvendt i produktet kommer fra ansvarligt drevne skove og/eller andre ansvarlige ressourcer. Samtidig er FSC din sikkerhed for, at der er taget hensyn til både natur, dyr og mennesker i FSC skovene, og at der ikke fældes mere træ end skoven selv kan reproducere.

FSC-certifikat_Cube Design
EU Ecolabel

EU-Blomst certificering

Cube Design er EU-Blomst certificeret. Det betyder, at du kan finde møbler med EU-Blomst mærket hos os. EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke og et anerkendt symbol for mere miljøvenlige produkter i EU. Mærket stiller skrappe krav til både miljø og kemikalier, og hjælper forbrugere og indkøbere med at træffe mere informerede beslutninger om deres indkøb.

Vælger du et EU-Blomst produkt, kan du være sikker på, at produktets miljøpåvirkning er tænkt ind i alle relevante faser af livscyklussen fra råvarer, produktionsfasen til brugs-, affalds- og recirkuleringsfasen.

EU Blomst – certifikat 2023
Miljøcertificeret

ISO 14001

Cube Design har siden 2011 været miljøcertificeret efter ISO 14001. Det betyder, at vi gennem vores miljøledelsessystem styrer, dokumenterer og løbende forbedrer miljøforholdene omkring Cube Designs aktiviteter.

Cube Design arbejder løbende på miljøforbedringer i alle led i proceskæden, da vi ønsker en møbelproduktion med mindst mulig miljøpåvirkning. Ved at være miljøcertificeret efter ISO 14001 understøtter vi 12 af FNs 17 verdensmål.

ISO 14001
Bæredygtig energi

Grønt certifikat

Vi har taget et aktivt valg for miljøet. Derfor køber vi hvert år et miljø-certifikat, som sikrer os at vores elforbrug kun kommer fra certificeret strøm, som er leveret fra vand-kraftværker eller vindmøller. Certifikatet er vores sikkerhed for, at der produceres bæredygtig grøn energi, som dækker 100% af vores energiforbrug. Hos Cube Design ønsker vi at være med til at fremme bæredygtig energi.

Cube Design – Grønt certifikat 2024
Medlem af

Dansk Møbelkontrol

Cube Design er medlem af Dansk Møbelkontrol. Det betyder, at vi lever op til de bedste håndværksmæssige standarder indenfor møbel- og køkkenproduktion. Produktionen skal ske i henhold til foreningens “Tekniske Protokol”, som specificerer krav til materialer, udførelse og færdige produkter. Der aflægges mindst 2 kontrolbesøg om året.

Vi er stolte af at kunne levere danskproduceret produkter, som lever op til de høje standarder. Hos Cube Design får du møbler af høj kvalitet i et flot og funktionelt design.

Dansk møbelkontrol 2024

Kvalitetssikring

Testrapporter

Vi stiller store krav til vores egenproduktion af møbler, vores samarbejdspartnere og underleverandører. Cube Design ønsker kun at levere kvalitetsmøbler. Derfor får vi vores møbler testet i et møbellaboratorium hos et eksternt institut, så vi ved, at møblerne lever op til godkendte møbelstandarder.

Cube Designs møbler har - og skal have - lang levetid. Derfor benytter vi udelukkende førsteklasses materialer i fremstillingsprocessen.

Læs vores testrapporter her.

Miljøpolitik

Certificering og politik

Cube Design A/S producerer kontormøbler under betryggende miljømæssige forhold, således at såvel det interne som det eksterne miljø påvirkes mindst muligt. Dette praktiseres ved løbende at have fokus på miljøforbedringer i alle led af proceskæden, samt at være bevidst om interessenters krav og forventninger til virksomheden.

Cube Design A/S styrer miljøforholdene omkring virksomhedens aktiviteter med baggrund i den internationale standard DS/EN14001:2015. Og gennem FSC®-certificeringen* og overholdelse af Tømmerforordningen (EUTR) sikres sporbarhed og brug af bæredygtigt og lovligt fældet træ.

Cube Design A/S overholder alle myndigheders gældende love og regulativer indenfor miljøområdet.

Cube Design A/S har en forpligtelse til løbende forbedring i forhold til udnyttelse af ressourcer og minimering af affald og udledning. Der opstilles miljømål og arbejdes målrettet for at sikre, at der sker fremdrift i den miljømæssige indsats.

Cube Design A/S udvikler produkter under hensyntagen til miljøbelastningen hvad angår materialevalg, ressourceforbrug, spild og bortskaffelse.

Cube Design A/S producerer produkter gennem en nøje planlagt produktionsafvikling til gavn for ressourceforbruget og med optimeret materialeforbrug som giver gevinst for både miljøet og virksomheden. Produktionens affald bortskaffes under styrede og miljørigtige forhold.
Ved implementering af nye produktionsprocesser og indkøb af produktionsudstyr inddrages miljøhensyn i beslutningsprocessen for derigennem at fremme miljøpræstationen.

Cube Design A/S inddrager medarbejdere i den løbende forbedring af virksomhedens miljømæssige forhold, herunder overholdelse af krav og forpligtelser samt opnåelse af de opstillede mål og bindende forpligtelser. Derudover opfordres medarbejderne til at komme med forslag til løbende miljøforbedringer samt være bevidste vedrørende virksomhedens miljøpolitik og den positive betydning den har for miljøet.

Cube Design A/S gør leverandører, kunder og øvrige samarbejdspartnere bekendt med vores fokus på miljøet, for derigennem at præge omgivelserne i samme retning.

 

*FSC licenskode FSC C155594

Cube Design - 10 års garanti på opbevaring
Miljøcertificeret
ISO 14001 certificeret
FSC-05-05
FSC® certificeret
FSC licenskode FSC C155594
Cube Design - EU blomst - EU Ecolabel
EU-Blomst certificeret
DK / 049 / 022
Cube Design - høj leveringssikkerhed
Medlem af dansk møbelkontrol
Quadro reol